Het ADG

In (provincie & gemeente) Groningen wordt zo te lezen gebruik gemaakt van het ADG als voorziening zoals bedoelt in de Wet gemeentelijke antidiscriminatie voorzieningen.

De wet Gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen

de site van het ADG lezend word ik niet erg enthousiast. En zie jaarverslagen van 2011 tot en met 2014. Dat maakt me wel erg nieuwsgierig naar de effectiviteit en het kostenplaatje. Dus heb ik (14 september 2020) de gemeente Groningen maar eens benaderd als zijnde de grootste gemeente in de provincie, en daarmee vast de instantie die financieel het meeste bijdraagt.

Op 14 september contact met het twitter account, die verwezen me door naar een contactformulier op de site van de gemeente dat ik ingevuld heb. En binnen 24 uur (15 september 2020) al een reactie in de mail. Jammer genoeg niet de juiste verwijzing naar de plaats op de site waar de info staat, en reageren op het antwoord kan niet. Dus maar een nieuw contact formulier ingevuld. Daar wordt snel op gereageerd bleek, dus maar even geduld weer.

 

Volgens Artikel 2.2 stelt de gemeente bij verordering regels vast omtrent de inrichting van de antidiscriminatievoorziening, en de uitvoering door die voorziening van die taak.

 

Even googlen levert die van Ten boer op.https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Ten%20Boer/CVDR94931.html dus nog even verder zoeken naar die van de gemeente groningen

 

Bij de gemeente zelf is de volgende informatie te vinden: https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Antidiscriminatievoorziening-Groningen#

Verder wordt er veel geld & aandacht besteed aan discriminatie, tenminste als je zoekt op de site. https://gemeenteraad.groningen.nl/zoeken/discriminatie/ Maar we focussen even op het wettelijke stuk.

 

Een Overzicht van 2019 wordt opgesteld door CMO-Stam:  Monitor-discriminatie-2019-noord-nederland . Jammer genoeg geen vergelijking met eerdere jaren, de reden wordt ook genoemd, maar waarom de rapportage anders moest waardoor er geen vergelijking mogelijk is, is mij niet duidelijk. Ze verwijzen onder anderen naar een landelijke rapportage die je bij de rijksoverheid kan vinden.